Kodeks etycznego podróżowania

Proste zasady, których powinien przestrzegać każdy etyczny podróżnik.

  1. Pomyśl, jaki wpływ na otoczenie mają Twoje podróżnicze zwyczaje i zachowanie. Dowiedz się więcej.
  2. Pamiętaj, że dziecko nie jest atrakcją turystyczną! Dowiedz się więcej.
  3. Pomyśl, zanim dasz pieniądze bądź prezent żebrzącemu dziecku. Dowiedz się więcej.
  4. Zareaguj, jeśli widzisz, że dziecko jest wykorzystywane lub znajduje się w niebezpieczeństwie. Dowiedz się więcej.
  5. Bądź otwarty, rozglądaj się wokół i obserwuj otoczenie. Dowiedz się więcej.
  6. Upewnij się, że prezent, który chcesz podarować dziecku nie narusza norm kulturowych i zasad dobrego wychowania w danej społeczności. Dowiedz się więcej.
  7. Nie obnoś się ze swoją zamożnością oraz stylem bycia. Dowiedz się więcej.
  8. Jeśli podróżujesz z dziećmi, naucz je bycia otwartymi i szanowania odmiennej kultury. Pomóż im poznawać i lepiej rozumieć świat. Dowiedz się więcej.