Kontakt

Zofia Dulska - Dyrektor ds. Komunikacji i Marketingu Internetowego (p.o.)
zdulska@unicef.pl

Jolanta Górska - Specjalista ds. Kluczowych Klientów
jgorska@unicef.pl