Polityka prywatności

Polski Komitet Narodowy UNICEF, właściciel domeny www.etycznepodroze.pl, dokłada wszelkich starań aby Państwa dane były bezpieczne przywiązując szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Serwis. Administrator stosuje odpowiednie narzędzia i rozwiązania techniczne do zabezpieczenia danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204) informujemy, iż Państwa dane osobowe są zbierane w celach statutowych oraz marketingowych PKN UNICEF.

Administratorem bazy danych jest Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci  UNICEF, z siedzibą w Warszawie 02-665, Al. Wilanowska 317.

Dane osobowe użytkowników Serwisu są przetwarzane i udostępniane przez Administratora odbiorcom danych (firma Crafton) w celu zarządzania Serwisem, zapewnienia sprawnego funkcjonowania oraz dokonywania zgłoszeń on-line w inicjatywach organizowanych przez PKN UNICEF.

Dane osobowe Użytkownika za jego zgodą mogą być przetwarzane przez Administratora również w celach marketingowych. Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane i przechowywane przez okres dłuższy niż jest to konieczne.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania oraz ich poprawiania.

Dane Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.

Jednakże Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia, niektórych informacji dotyczących Użytkownika właściwym instytucjom bądź osobom trzecim, które wystąpią o podanie takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Pomimo, iż Administrator dokłada starań na rzecz zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych, nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa transmisji przez Internet. Dlatego też wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać na adres Administratora: abi@unicef.pl.