Regulamin Serwisu

Określa zasady korzystania z informacji zamieszczonych w serwisie

Zarządzający serwisem

Serwis internetowy działający pod domeną www.etycznepodróże.pl (dalej: Serwis) prowadzony jest przez Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF (dalej: UNICEF Polska) z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 317, wpisany do rejestru NIP: 527-23-76-153 REGON: 015155202; email: unicef@unicef.pl; tel. 22 568 03 00

Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z Serwisu.

Cel serwisu

Celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom dostępu do informacji o programie „Etyczne Podróże”.

Autorski program UNICEF Polska skierowany jest do wszystkich tych, dla których podróżowanie nie jest tylko sposobem na wypoczynek, ale także wyzwaniem, nauką i niezapomnianym doświadczeniem. Organizacja stworzyła specjalny kodeks etycznego podróżowania i daje cenne wskazówki, jak być odpowiedzialnym turystą.

Każdy Użytkownik ma prawo do swobodnego przeglądania zawartości Serwisu.

Serwis nie wymaga rejestracji.

Treści oraz własność intelektualna

Wszelkie publikacje oraz zdjęcia umieszczone w Serwisie są własnością UNICEF i ich użycie bez zgody UNICEF jest zabronione. Informujemy, iż nazwa i logo UNICEF jest chronione prawem międzynarodowym.

Newsletter

Zapisanie się do subskrypcji newslettera Etycznych Podróży jest dobrowolne. Po zapisaniu się na newsletter, na podany przez Państwa adres email zostanie wysłany link aktywujący subskrypcję. Link aktywujący jest ważny 10 dni kalendarzowych. Zgoda na otrzymywanie newslettera może być wycofana w każdym momencie w następujący sposób:

  1. poprzez kliknięcie w link „Zrezygnuj z subskrypcji”, który znajduje się w stopce każdego newslettera;
  2. wysłanie informacji o wycofaniu zgody na adres abi@unicef.pl ;

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204), informujemy, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych oraz w związku z realizowanymi usługami, w tym w celach marketingowych UNICEF Polska oraz archiwizacji. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF z siedzibą w Warszawie 02-665, Al. Wilanowska 317.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania, poprawiania oraz ich usunięcia.

Wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych prosimy kierować na adres abi@unicef.pl.

Postanowienia końcowe

Polski Komitet Narodowy UNICEF nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w korzystaniu z Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych, niezależnych od niego.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Serwisie.

Polski Komitet Narodowy UNICEF zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulamin bez obowiązku informowania o tym użytkowników, a wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w Serwisie www.etycznepodroze.pl.